λῷσθ'

λῷσθ'
λῷσθα , λάω 1
pres opt act 2nd sg (epic)
λῷσθε , λάω 1
pres opt mp 2nd pl
λῷσθα , λάω 2
seize
pres opt act 2nd sg (epic doric)
λῷσθε , λάω 2
seize
pres opt mp 2nd pl (doric)
λῷσθα , λάζω
fut opt act 2nd sg (epic)
λῷστα , λῷστος
o
neut nom/voc/acc pl
λῷστε , λῷστος
o
masc voc sg
λῷσται , λῷστος
o
fem nom/voc pl
λῷστα , λωίων
o
neut nom/voc/acc pl
λῷστε , λωίων
o
masc voc sg
λῷσται , λωίων
o
fem nom/voc pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”